Aplică pentru programul Student UTI
  • Bursă lunară, timp de 9 luni pe an, până termini facultatea/masterul
  • Stagii de practică în cadrul companiei
  • Interacțiunea cu o echipa performantă și ambițioasă
  • Implicarea în proiecte complexe
  • Posibilitatea de a-ți realiza proiectul de licență/dizertație în cadrul companiei
  • Un loc de muncă competitiv, după absolvirea facultății

Înscriere

Date personale

Educaţie

Limbi străine cunoscute

Începător
Mediu
Avansat
Începător
Mediu
Avansat
Începător
Mediu
Avansat

Activităţi extraşcolare

Am citit și sunt de acord cu Regulamentul
* Datele de identificare trebuie să coincidă cu cele de pe cartea de identitate/pașaport
Datele cu caracter personal, incluzând codul numeric personal, vor fi prelucrate în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. UTI Grup SA este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 32540
Completarea prezentului formular cu toate datele cu caracter personal solicitate reprezintă consimţământul dumnevoastră în vederea prelucrării acestor date, inclusiv a codului numeric personal, în scopurile menţionate în Regulament. Refuzul de a furniza toate datele solicitate reprezintă dezacordul dvs. de a participa la acest concurs şi va determina descalificarea dvs. din concurs.
** Trebuie completat cu numărul anilor de facultate