Aplică pentru programul Student UTI
 • Bursă lunară, timp de 9 luni pe an, până termini facultatea/masterul
 • Stagii de practică în cadrul companiei
 • Interacțiunea cu o echipa performantă și ambițioasă
 • Implicarea în proiecte complexe
 • Posibilitatea de a-ți realiza proiectul de licență/dizertație în cadrul companiei
 • Un loc de muncă competitiv, după absolvirea facultății
06.07 - 23.10
2015
26.10 - 13.11
2015
16.11
2015
23.11 - 11.12
2015
18.12
2015
înscrierea candidaţilor analiza dosarelor care întrunesc toate condițiile de eligibilitate afişarea listei cu candidaţii selectaţi pentru interviu intervievarea finaliştilor desemnarea celor 10 bursieri din cadrul programului Student UTI

Despre

UTI este o companie care prețuiește inovația și performanța. De asemenea, UTI susține educația și formarea studenților cu rezultate şcolare bune, care se implică în proiecte extracurriculare și activităţi de voluntariat.

Programul Student UTI are ca scop implicarea în susținerea pregătirii teoretice a studenților și a dezvoltării carierei viitoare și atragerea celor mai buni studenţi în vederea colaborării ulterioare în calitate de angajaţi UTI.

Acest program se adresează studenţilor din anii II-V și Master din instituţiile de învăţământ superior de stat din România. Concursul este organizat în două etape: prima etapă presupune completarea şi trimiterea unui dosar de înscriere, în timp ce cea de-a doua etapă constă în participarea la un interviu, în urma căruia vor fi desemnaţi câştigătorii celor 10 burse. Cuantumul unei burse este de 1050 ron/lună, timp de 9 luni pe an (octombrie – iunie), pe perioada desfăşurării studiilor universitare.

Facultăți vizate

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • Facultatea de Transporturi
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației
 • Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
 • Facultatea de Energetică